عشق

عشق تو درون تو و از آن توست تا تو را بپرورد و خدمت کند . از آن توست تا هر راهی که انتخاب کنی پیش پایت بگذارد . برای همه همین طور است . اگر کسی که دوستش داری آن طور که می خواهد و انتظار داری پاسخ عشقت را نداد ، این انتخاب اوست و اصلا از ارزش عشقت نمی کاهد .

/ 0 نظر / 17 بازدید