چرا راه حل مشکلات خود را نزد دیگران می جویی ؟

هر مشکلی که داری در ذهن تو است راه حل آن هم همان جاست . بگرد حتما پیدا می کنی .

/ 0 نظر / 18 بازدید